V snahe lepšie zabezpečiť verejné potreby a s tým súvisiace povinnosti verejných obstarávateľov, poskytuje naša spoločnosť služby zahŕňajúce komplexnú prípravu a realizáciu verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy alebo poradenské služby vzťahujúce sa na niektoré časti procesu verejného obstarávania.

Zabezpečenie komplexnej prípravy a realizácie verejného obstarávania zahŕňa predovšetkým:

Naši obchodní partneri:

VIERA SOTNÍKOVÁ

V.O.V.S., s.r.o.
M. M. HODŽU 20, 960 01 ZVOLEN
MOBIL: +421 905 317 598
TEL./FAX: +421 48 416 02 79
E-MAIL: VIERA.SOTNIKOVA@VOVS.SK
WEB: WWW.VOVS.SK